IoT – innsikt i egne data og nye forretningsmodeller

Vi har levert en rekke prosjekter sammen med både nasjonale og internasjonale industrikonsern og dette vil du få lære mer om i webinaret:

  • Få innsikt i egne data for å kunne ta raskere og bedre avgjørelser
  • Samle og sammenstille data for å selge disse videre
  • Øke verdi av produktet gjennom å kunne predikere vedlikehold
  • Opparbeide konkurransefortrinn gjennom å berike et produkt
  • Øke langsiktighet i kundeforhold
  • Realisere nye forretningsmodeller hvor tjenesten blir en like viktig inntektsstrøm som selve produktet

Påmelding her

Onsdag 17. juni Kl. 10-11

Få nyttig innsikt i hvordan dere kan styrke eksisterende virksomhet, samt inspirere til å realisere spennende muligheter, og nye lønnsomme forretningsmodeller.

Har du spørsmål tilknyttet arrangementet kontakt torill.eliassen@avento.no

Jeg bekrefter herved at Avento kan benytte min e-postadresse og mitt navn, for å sende meg relevante artikler, nyhetsbrev, og invitasjoner til fagarrangement.

Ansatt

Torstein Ødegård

COO

004796629911
Ansatt

Torill Eliassen

Leder salg og marked

004795477562
Ansatt

Geir Balsnes

Leder digital rådgivning

004790521061