IoT – innsikt i egne data og nye forretningsmodeller

Internet of Things (IoT) innebærer et stort potensial for effektivisering og kostnadsreduksjon for industri- og produksjonsbedrifter. Det er også en mulighet til å øke inntekter gjennom å tilby bedre produkter, samt skape lønnsomme forretningsmodeller og nye kundeplattformer.

Avento har spisskompetanse på systemarkitektur, business intelligence og maskinlæring. Gjennom vår Microsoft Azure baserte IOT plattform får kundene våre en skalerbar og fremtidsrettet løsning, som baserer seg på standard teknologi. Løsningen samler og sammenstiller sensordata, og legger til rette for verdifull innsikt i egen virksomhet.

Vi har levert en rekke prosjekter sammen med både nasjonale og internasjonale industrikonsern. Felles for disse prosjektene er en målsetting om å:

  • Få innsikt i egne data for å kunne ta raskere og bedre avgjørelser
  • Samle og sammenstille data for å selge disse videre
  • Øke verdi av produktet gjennom å kunne predikere vedlikehold
  • Opparbeide konkurransefortrinn gjennom å berike et produkt
  • Øke langsiktighet i kundeforhold
  • Realisere nye forretningsmodeller hvor tjenesten blir en like viktig inntektsstrøm som selve produktet

Torsdag 30. april kl.10-11 arrangerer vi webinar for å dele våre erfaringer fra noen av disse prosjektene. Vi håper å gi nyttig innsikt i hvordan dere kan styrke eksisterende virksomhet, samt inspirere til å realisere spennende muligheter, og nye lønnsomme forretningsmodeller. 

Meld deg på under 👇

Påmelding her

Påmeldingsskjema

Gruppe


Ansatt

Torstein Ødegård

Leder System

004796629911
Ansatt

Torill Eliassen

Leder salg og marked

004795477562
Ansatt

Geir Balsnes

Leder for digital rådgivning

004790521061