IoT – innsikt i egne data og nye forretningsmodeller

Vi har levert en rekke IoT-prosjekter sammen med både nasjonale og internasjonale industrikonsern. I dette webinaret får du lære mer om hva IoT egentlig er, teknologien bak, og mulighetsrommet det innebærer for bedrifter. IoT er ikke forbeholdt store aktører, men kan gi verdi for de aller fleste bedrifter.

Internet of Things kan bidra med mye, for eksempel:

  • Innsikt i egne data for å kunne ta raskere og bedre avgjørelser
  • Samling og sammenstilling av data for å selge disse videre
  • Øke verdi av produktet gjennom å kunne predikere vedlikehold
  • Opparbeide konkurransefortrinn gjennom å berike et produkt
  • Øke langsiktighet i kundeforhold
  • Realisere nye forretningsmodeller hvor tjenesten blir en like viktig inntektsstrøm som selve produktet

Se webinaret når du vil!

Få nyttig innsikt i hvordan dere kan styrke eksisterende virksomhet, samt inspirere til å realisere spennende muligheter, og nye lønnsomme forretningsmodeller. Webinaret er tilgjengelig on-demand, og du kan derfor se det når som helst.

Få tilgang her:

Gruppe


Ansatt

Torstein Ødegård

COO

004796629911