Nettsider

Nettsiden er for veldig mange bedrifter den viktigste kommunikasjonskanalen mot ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Nettsiden støtter opp under bedriftens grafiske profil ved å skape et troverdig og profesjonelt inntrykk, samtidig som den i stadig større grad er en plattform for toveis kommunikasjon med omgivelsene.

Avento CMS er et rammeverk for publisering av alt fra enkle nettsider, til utvikling av komplekse portaler. Løsningen er svært fleksibel og gir våre kunder og forhandlere full frihet til å implementere enhver grafisk profil mot ulike medier som lesebrett, mobiltelefoner og tradisjonelle nettlesere på en datamaskin. I tillegg til å muliggjøre enkel, oversiktlig og effektiv administrasjon av et nettsted, er Avento CMS en robust plattform med en rekke applikasjoner for interaksjon mot virksomhetens forskjellige målgrupper. Som en standard i løsningen finnes blant annet moduler for e-handel, mobiltelefoner, spørreundersøkelser, samt integrasjon mot ulike ERP-system og sosiale medier.

Avento CMS er basert på .NET og Microsoft SQL Server og har en lagdelt arkitektur. Systemet er todelt og består av en modul for administrasjon av innhold (content management application - CMA) og en for publisering av innhold (content delivery application - CDA). Sistnevnte håndterer også all toveis kommunikasjon med sluttbruker og eventuelle integrasjoner med bedriftens øvrige datasystemer.

En god publiseringsløsning legger grunnlaget for en vellykket satsing på internett. Den kritiske suksessfaktoren er likevel kompetansen til menneskene som implementerer løsningen. For å sikre våre kunder et best mulig sluttresultat har vi derfor gjennom flere år satset på medarbeidere med høye tekniske ferdigheter, lang erfaring og gode kommunikasjonsegenskaper. 

I Norge selges Avento CMS via en rekke forhandlere. Vi samarbeider med reklame- og kommunikasjonsbyråer, samt andre IT-selskaper. På denne måten forenes spisskompetanse fra ulike fagområder og gir det beste resultatet for kunden.

Nettsider

En god publiseringsløsning legger grunnlaget for en vellykket satsing på internett. Den kritiske suksessfaktoren er likevel kompetansen til menneskene som implementerer løsningen. For å sikre våre kunder et best mulig sluttresultat har vi derfor gjennom flere år satset på medarbeidere med høye tekniske ferdigheter, lang erfaring og gode kommunikasjonsegenskaper.

Les mer

Systemutvikling

Teknologi har blitt et stadig viktigere verktøy i all moderne forretningsvirksomhet. Selv om mangfoldet av programvare er stort, opplever mange at standard programvareløsninger ikke dekker alle behov og i flere tilfeller ikke øker bedriftens konkurransekraft i ønsket utstrekning. De bedriftene som evner å gjøre nytte av mulighetene ny teknologi gir, vil bli morgendagens lønnsomme virksomheter.

Les mer

SharePoint

Avento er spesialister på SharePoint og har levert en rekke skreddersydde prosjekter for våre kunder. Vi er med kunden hele veien fra forprosjekt, hvor Avento og kunde i fellesskap analyserer organisasjonens behov, via implementering og produksjonssetting, til evaluering og oppfølging i etterkant av leveranse. Dette sikrer våre kunder gode løsninger.

Les mer

Drift

Avento har lang erfaring med drift av applikasjoner og har høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi leverer driftstjenester basert på ledende teknologier fra HP, Cisco, Microsoft og VmWare. Vårt driftssenter har redundante løsninger i alle ledd, og er døgnovervåket for å garantere våre kunder at alle tjenester er tilgjengelig til en hver tid.

Les mer

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development