Analytics - Business Intelligence

Business Intelligence handler om å strukturere og nyttiggjøre seg av informasjon, slik at du får bedre oversikt og bedriften kan jobbe smartere.

De fleste virksomheter genererer store mengder data, knyttet til for eksempel økonomi, produksjon og logistikk. I tillegg til disse tradisjonelle kildene, innhenter stadig flere nå også informasjon via sensorer og Internet of Things (IoT). Kunsten er å samle, analysere og visualisere dataene slik at de gir verdifull innsikt i driften, både i form av overblikk og detaljkunnskap. Tilgjengelighet er også avgjørende - du skal raskt og enkelt ha tilgang på informasjonen du trenger, uansett hvor du befinner deg. 

Avento har et av Nordvestlandets sterkeste fagmiljøer innen Business Intelligence, og BI/Analytics-teamet vårt har bred erfaring fra prosjekter innen en rekke bransjer. Vi legger vekt på at konsulentene våre skal ha høy teknisk kompetanse samt god forretningsforståelse, slik at vi kan være en strategisk partner fremfor en ren leverandør. 

I tett samarbeid med kundene jobber vi blant annet med å finne ut av hvilke data som er viktigst og eventuelt også bør kombineres, hvor ofte dataene skal oppdateres, og hvordan de bør forvaltes. Dette er som regel en modningsprosess, der kunden underveis tester ulike muligheter knyttet til for eksempel KPI-er, ekstraberegninger og behov for sanntidsdata versus historiske data. Belønningen kan komme i form av både effektivisering og innovasjon. 

Enten man er toppidrettsutøver eller bedrift, er det ofte de som er rå på detaljer som gjør det aller best. 

Kontakt oss for en trivelig prat om hvordan du kan gjøre innsikt til et konkurransefortrinn. 


Nettsider

En god publiseringsløsning legger grunnlaget for en vellykket satsing på internett. Den kritiske suksessfaktoren er likevel kompetansen til menneskene som implementerer løsningen. For å sikre våre kunder et best mulig sluttresultat har vi derfor gjennom flere år satset på medarbeidere med høye tekniske ferdigheter, lang erfaring og gode kommunikasjonsegenskaper.

Les mer

Systemutvikling

Skreddersøm er selve hjertet i Avento, og vi er stolte over å ha det største utviklingsmiljøet mellom Bergen og Trondheim. Våre dyktige medarbeidere har erfaring fra prosjekter innen alt fra skipsindustri, luftfart og oppdrett, til bank, barnehager og kraftselskaper. Sammen finner vi ut hvordan dere kan bruke teknologi til å øke lønnsomheten og få nye konkurransefortrinn.

Les mer

SharePoint

Avento er spesialister på SharePoint, og leverer både skreddersøm og standardløsninger. Vi samarbeider tett med kunden gjennom hele prosjektet - fra et eventuelt forprosjekt, via implementering og produksjonssetting, til evaluering og oppfølging i etterkant av leveranse.

Les mer

Drift

Avento har lang erfaring med drift av applikasjoner og har høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi leverer driftstjenester basert på ledende teknologier fra HP, Cisco, Microsoft og VmWare. Vårt driftssenter har redundante løsninger i alle ledd, og er døgnovervåket for å garantere våre kunder at alle tjenester er tilgjengelig til en hver tid.

Les mer

Analytics

Det er først når informasjon gjøres om til innsikt, at den virkelig blir verdifull. De fleste bedrifter sitter på store mengder data om egen drift, nesten like mange har potensial til å utnytte dataene bedre. Vårt BI/Analytics-team er spesialister på struktur, analyse og visualisering, og har lang erfaring innen Business Intelligence. Sammen finner vi ut hvordan dere kan jobbe smartere og finne nye muligheter.

Les mer

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development