Utvikling av digital årsrapport for Farstad Shipping

Sammen med Havnevik AS har Avento utviklet en digital årsrapport optimalisert for både desktop, brett og mobil.

Farstad Shipping ASA en internasjonalt ledende leverandør av større, moderne offshorefartøy. Selskapet har hovedkvarter i Ålesund, og har itillegg kontorer i Skottland, Australia, Singapore og Brasil.

Totalt er 150 personer ansatt ved selskapets kontorer og omkring 1550 personer er ansatt som seilende i Farstad Shippings flåte.

Gå til årsrapporten for 2012.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development