Rådgivning og utvikling av FactoNova for Sparebank1 Gruppen

I forbindelse med en fusjon av factoring-selskapene i Sparebank1 Gruppen oppstod det en utfordring, da de forskjellige aktørene baserte sin virksomhet på ulike systemløsninger. Det var viktig for det nye selskapet å velge en kostnadseffektiv og fremtidsrettet løsning som kunne forankres på tvers av de opprinnelige organisasjonene.

Avento har bistått i evaluering av de eksisterende systemene, samt vurdert alternative løsninger. Det ble konkludert med å beholde det ene fagsystemet, og samtidig utvikle et nytt og moderne brukergrensesnitt for selskapets saksbehandlere. Avento har i nært samarbeid med fagmiljøene i Sparebank1 Gruppen utviklet den nye løsningen.

– Vårt samarbeid med Avento har vært svært verdifullt i forhold til de utfordringene vi stod overfor. Avento bidrar til at vi jobber smartere og styrker vår konkurransekraft, sier Jon Olav Ødegård, administrerende direktør i Sparebank1 Gruppen Finans AS.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development