Prosjektstyring og timeregsitrering for ICD Software AS

Avento har levert Briva for SharePoint til ICD Software AS. Løsningen er integrert mot selskapets ERP-system og skal sørge for håndtering av all aktivitet mot selskapets kunder.

Prosjektet inneholder blant annet leveranse av moduler for prosjekthåndtering, CRM og intranett. I tillegg er det utviklet flere skreddersydde rapporter for ICD.

 

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development