Nye nettsider Havfisk - Norges største fiskebåtrederi

Sammen med Havnevik AS har Avento utviklet nye nettsider for Havfisk.

Aker Seafoods endret navn til Havfisk ASA i april 2013. Selskapet er Norges største trålrederi med 11 fartøy og 29,6 trålkonsesjoner for torsk.

Havfisk ASA baserer sin virksomhet på naturressursen fisk. Havfisk er et rendyrket fangstselskap og har 11 trålere. Selskapet fisker i hovesdak torsk, hyse og sei. All fisk blir sløyd og kappet ombord og selskapet kan tilby fersk og frossen fisk hele året. Havfisk leverer en vesentlig del av fersk fisk til Norway Seafoods. 

Aker Seafoods ASA (nå Havfisk ASA) ble i mai 2005 notert på Oslo Børs, etter sammenslåingen av Norway Seafoods AS, West Fish-Aarsæther AS og Nordic Sea Holding AS. Største eier i Havfisk ASA er Aker ASA med en eierandel på 73,25 prosent. Havfisk ASA har hovedkontor i Ålesund, med rederikontorer i Stamsund og Hammerfest.

Les mer på nettsidene http://www.havfisk.no


Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development