Norwegian Rooms lanserer nye nettsider basert på Avento CMS

Norwegian Rooms® er en næringsklynge for norske ferdigvareleverandører innenfor møbel og interiør. Avento har levert responsive nettsider til Norwegian Rooms. Designbyrået Elle Melle har stått for den grafiske utformingen.

Norwegian Rooms® er en næringsklynge for norske ferdigvareleverandører innenfor møbel- og interiør. Møbel- og interiørbransjen har med dette, for første gang fått godkjent et prosjekt, med offisiell status som næringsklynge, og med dette etablert visjoner og mål for å utvikle bedriftenes konkurransekraft på den internasjonale arenaen.

Bransjen representerer den eneste betydelige industri i Norge uten naturbaserte komparative fortrinn eller skjerming! Næringsklyngen har fått en 3-årig Arena-status, et program som er eid og driftet av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Industriens geografiske tyngdepunkt ligger i Møre og Romsdal, og regionen er dermed det naturlige navet for klyngen. Møre og Romsdal Fylke støtter næringsklyngen i en 3-årsperiode fra 2013.

Bak initiativet til næringsklyngen Norwegian Rooms®, står 10 toneangivende, norske ferdigvareleverandører, med internasjonale posisjoner eller potensial. Videre vekst i klyngen vil skje blant bedrifter som tilstreber det samme. Bedriftene i næringsklyngen har med dette initiativet, fått en unik mulighet til å utvikle sin konkurransekraft, og etablere fellesprosjekter som gjør de til sterkere internasjonale aktører.

Møbel- og interiørindustrien er Norges viktigste ferdigvareindustri, og en betydelig næring både målt i antall sysselsatte og i omsetning. Norsk møbel- og interiørindustri består av om lag 400 bedrifter med cirka 11.000 ansatte, i hovedsak små og mellomstore aktører. Samlet produksjonsverdi var på på 17,4 mrd kr. (2012-tall) Eksportandel på ca 35 %. Sterk nedgang etter finanskrisen, men vekst i 2011 og 2012 på til sammen ca 5 %. 

Les mer på http://www.norwegianrooms.no

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development