Norsk Mineral velger Briva for dokumenthåndtering og intranett

Norsk Mineral er et privateid konsern med aktiviteter innenfor mineral, eiendom, industri, finans og fornybar energi. Konsernets visjon er å skape verdier på en ansvarlig måte med respekt for mennesker og miljø.

Mineralindustrien i konsernet har gjennom Hustadkalk AS en historie som går tilbake til 1948. Blant selskapene som inngår i konsernet er morselskapet Norsk Mineral AS, datterselskapene Hustadkalk AS, Brønnøy Kalk AS, Clean Energy Invest AS samt joint venture-selskapet The Quartz Corp og PartnerPlast AS.

Konsernet har hovedkontor i Molde og avdelingskontorer i Oslo og Trondheim. Konsernet omsetter for ca. 550 millioner kroner og har til sammen ca. 200 medarbeidere.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development