Mørenett velger Briva for SharePoint til sitt nye intranett

I konkurranse med ulike tilbydere valgte Mørenett å basere sitt nye intranett på Briva for SharePoint.

Mørenett AS er resultatet av en fusjon mellom nettselskapene i Tussa Nett AS og Tafjord Kraftnett AS. Mørenett AS er det 8. største nettselskapet i landet. Selskapet har 230 tilsatte og 61 000 nettkundar i 12 kommunar på Sunnmøre.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development