Møreforskning lanserer nye nettsider utviklet av Avento

Sidene er designet av Havnevik.

Møreforskning tilbyr forskning og kunnskapsbaserte utviklingstjenester på et bredt felt av fagområder. Selskapet styrke er tverrfaglig anvendt kunnskapsutvikling og formidling rettet mot å løse problemer, eller møte kunnskapsbehov som kundene har. Møreforskning driver både oppdragsforskning og egeninitierte forskingsprosjekt.

Les mer på http://www.moreforsk.no


Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development