Molja med intranett og CRM basert på Briva for SharePoint

I tillegg til leveranse av intranett og CRM, har Avento utviklet en løsning for håndtering av ordresedler for Molja. Løsningen er utviklet i SharePoint og driftes på felles plattform hos Avento.

Molja er en uavhengig aktør, som yter tjenester til produsenter, tradere og eksportører i norsk fiskerinæring. Bedriften er dedikert til å finne den optimale løsningen for både selgere og kjøpere av sjømat. Med en bred kontaktflate og daglig kontakt med de fleste og største markedsaktørene, er selskapet i stand til å omsette varer raskt, til oppdaterte markedspriser. Molja tilbyr også analysetjenester. Dette er spesialtilpassede analyser og utredninger i forbindelse med ulike marked, råstoff og/eller ulike fiskeslag. Selskapet leverer i dag analyser og rapporter til flere aktører i og rundt næringen. Typiske kunder er banker, salgslag og lignende.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development