Løsning for administrasjon av kurs for Hials Maritime Operasjoner

Avento har utviklet et system for påmelding og administrasjon av kurs for Hials Maritime Operasjoner.

Maritime Operasjoner AS er en maritim kursvirksomheten for offiserer og mannskap i offshore og handelsflåten.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development