Avento utvikler mobilløsning for håndtering av sjekklister i SharePoint

Avento har i samarbeid med Safari utviklet en løsning for håndtering av serviceavtaler i SharePoint. Løsningen bygger på Briva og gir gartnere i Safari tilgang til arbeidslister på en iPad. Digitale sjekklister effektiviserer hverdagen og sørger for at status alltid er oppdatert i forhold til hvilke servicer som er gjort på de ulike arrangementene til en hver tid.

Safari tilbyr planteinteriør til bedrifter og offentlig sektor, inkludert all nødvendig service og oppfølging. Selskapet har mer enn 90 år bak seg i bransjen, og har derfor et bredt erfaringsgrunnlag som kundene nyter godt av. Planlegging, installering, service og vedlikehold utføres av faglig høyt kvalifiserte medarbeidere.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development