Avento leverer nytt system til Scandinavian Airlines

Avento har utviklet en ny versjon av MIMS. Systemet håndterer all dokumentasjon i forbindelse med ulike former for vedlikehold på fly. I tillegg genereres beskrivelse av jobber, som de enkelte flyteknikerene bruker i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av avtalte serviser.

MIMS2 driftes av Avento og har lyktes i sin målsetting om å redusere kostnader og effektivisere hverdagen i SAS.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development