Avento leverer driftstjenester og Briva for SharePoint til ÅKP

Innovasjonsselskapet ÅKP(Ålesund Kunnskapspark) er et regionalt senter for næringsutvikling, innovasjon og samfunnsbygging. Målet er å bidra til å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo- og arbeidsregion. ÅKP skaper muligheter!

ÅKP spiller en sentral rolle i utviklingen av næringslivet i regionen. ÅKP eies i felleskap av private bedrifter og kommuner i regionen, Møre og Romsdal Fylkeskommune, samt SIVA (Selskapet for industrivekst SF).

Et av de viktigste satsningsområdene er å utvikle Møre og Romsdal til å bli en attraktiv region for dyktige mennesker og nyskapende, fremtidsrettede bedrifter.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development