Avento har laget styringsystem for Furuno Norge

Systemet er med å gjøre hverdagen enklere og mer oversiktlig for de som har sin arbeidsplass på broen på en båt.

Bakgrunnen for utviklingen av systemet var å forenkle oppsett av relevante monitorer/skjermer på broen til en båt. Tidligere måtte mannskapet på broen forholde seg til en mengde skjermer/monitorer for å holde oversikt over alle de nødvendige systemene. Med det nye styringssystemet kan nå antallet skjermer reduseres og brukerne kan selv sette opp de skjermene til å vise relevante applikasjoner og skjermbilder, basert på hva det aktuelle behovet er der og da.

Se filmen her for å se hvordan systemet fungerer i praksis.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development