Briva for SharePoint

Briva består av en serie løsninger basert på Microsoft SharePoint. Systemet inneholder blant annet moduler for CRM, prosjekthåndtering, intranett, person- og kompetansesøk, ressursbooking, dokumenthåndtering, helpdesk, søkesenter og anleggsregister.

Du finner utvidet informasjon om Briva for Sharepoint på briva.no

SharePoint er en velprøvd plattform for samhandling og dokumenthåndtering. Ved å lage smarte moduler på toppen av SharePoint kombinerer Briva styrkene til SharePoint, med et effektivt og tiltalende design. Fokus på brukervennlighet og fleksibilitet har vært nøkkelfaktorer under utviklingen. Det finnes derfor en rekke muligheter for å skreddersy konfigurasjon i henhold til den enkelte kundes krav og behov. Brukergrensesnittet i Briva er enkelt og effektivt, men gir samtidig en svært god brukeropplevelse gjennom å være tiltalende og konsekvent.

Briva utnytter til det fulle den gode integrasjonen mellom SharePoint og øvrige Microsoft-løsninger som for eksempel Lync. Det er i tillegg utviklet en egen modul for integrasjon mellom de ulike Office-produktene og Briva. Dette gjør at e-poster, vedlegg og andre dokumenter på en enkel og elegant måte kan knyttes opp mot selskap, kontakter og prosjekter.

Briva kan benyttes på både Foundation-, Standard og Enterpriseversjon av SharePoint. Løsningen har ingen begrensninger i forhold til andre SharePoint-applikasjoner i samme driftsmiljø. Disse kan integreres i Briva, eller kjøre side om side.

Briva er utviklet av Avento AS, som er nordvestlandets klart største kompetansemiljø på systemutvikling basert på Microsoftteknologi. Avento er Microsoft Gold Partner - Portals and Collaboration, og gjennomfører SharePoint prosjekter innenfor strategisk rådgivning, utvikling og drift.

Les mer på briva.no

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development