Avento CMS

Nettsiden er for veldig mange bedrifter den viktigste kommunikasjonskanalen mot ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Nettsiden støtter opp under bedriftens grafiske profil ved å skape et troverdig og profesjonelt inntrykk, samtidig som den i stadig større grad er en plattform for toveis kommunikasjon med omgivelsene.

Avento CMS er et rammeverk for publisering av alt fra enkle nettsider, til utvikling av komplekse portaler. Løsningen er svært fleksibel og gir våre kunder og forhandlere full frihet til å implementere enhver grafisk profil mot ulike medier som lesebrett, mobiltelefoner og tradisjonelle nettlesere på en datamaskin. I tillegg til å muliggjøre enkel, oversiktlig og effektiv administrasjon av et nettsted, er Avento CMS en robust plattform med en rekke applikasjoner for interaksjon mot virksomhetens forskjellige målgrupper. Som en standard i løsningen finnes blant annet moduler for e-handel, mobiltelefoner, spørreundersøkelser, samt integrasjon mot ulike ERP-system og sosiale medier.

Avento CMS er basert på .NET og Microsoft SQL Server og har en lagdelt arkitektur. Systemet er todelt og består av en modul for administrasjon av innhold (content management application - CMA) og en for publisering av innhold (content Delivery Application - CDA). Sistnevnte håndterer også all toveis kommunikasjon med sluttbruker og eventuelle integrasjoner med bedriftens øvrige datasystemer.

En god publiseringsløsning legger grunnlaget for en vellykket satsing på internett. Den kritiske suksessfaktoren er likevel kompetansen til menneskene som implementerer løsningen. For å sikre våre kunder et best mulig sluttresultat har vi derfor gjennom flere år satset på medarbeidere med høye tekniske ferdigheter, lang erfaring og gode kommunikasjonsegenskaper. I Norge selges Avento CMS via en rekke forhandlere. Vi samarbeider med reklame- og kommunikasjonsbyråer, samt andre IT-selskaper. På denne måten forenes spisskompetanse fra ulike fagområder og gir det beste resultatet for kunden.

Avento CMS

Avento CMS er et rammeverk for publisering av alt fra enkle nettsider, til utvikling av komplekse portaler. Løsningen er svært fleksibel og gir våre kunder og forhandlere full frihet til å implementere enhver grafisk profil mot ulike medier som lesebrett, mobiltelefoner og tradisjonelle nettlesere.

Les mer

Briva for SharePoint

Briva består av en serie løsninger basert på Microsoft SharePoint. Systemet inneholder blant annet moduler for CRM, prosjekthåndtering, intranett, person- og kompetansesøk, ressursbooking, dokumenthåndtering, helpdesk, søkesenter og anleggsregister.

Les mer

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development