Et bilde av noe

Spesialistbedriften: Satser på teknologi for å fremme inkludering

Vi har samarbeidet med Spesialistbedriften for å ferdigstille, kvalitetssikre og videreutvikle deres kartleggingsverktøy, ASIAS. 

Spesialistbedriften er en sosial entreprenør som leverer konsulenttjenester av høy kvalitet, hovedsakelig innen teknisk tegning og animasjon. Alle deres ansatte har Asperger/ASF og  Spesialistbedriften er opptatt av å tilrettelegge for at flere med Asperger/ASF kan komme ut i arbeid. 

Spesialistbedriften sine konsulenter har ulik utdanning og kompetanse, men felles er drivkraft og engasjement for sitt fag. Nettopp dette er det Spesialistbedriften brenner for å vise frem. Med riktig tilrettelegging kan flere med Asperger komme ut i jobb og skape verdi. For å legge tilrette på best mulig måte har Spesialistbedriften nå lansert sitt kartleggingsverktøy ASIAS (Asperger i arbeid og studier). ASIAS tar for seg styrker og utfordringer knyttet til Asperger og andre typer høytfungerende autismespekterforstyrrelser.

Vi er veldig fornøyd med Visma Avento. Vi opplever at de er kompetente, løsningsorienterte, og de finner gode løsninger som vi ikke nødvendigvis klarer å se selv.

- Thomas Paulsen, Salgs- og markedssjef i Spesialistbedriften. 

Et bilde av noe

Videreutvikling av kartleggingsverktøy
Visma Avento ble engasjert for å ferdigstille, kvalitetssikre og videreutvikle ASIAS. Samarbeidet startet med en helsesjekk, noe som blant annet avdekket sikkerhetshull i applikasjonen. Gjennom et smidig samarbeid med kunden, ferdigstilte Visma Avento ASIAS, inkludert endringer og ny funksjonalitet.

Oppdateringene av ASIAS gir bedre oversikt over kunder, økt funksjonalitet og har nå et mer brukervennlig grensesnitt. Videreutviklingen har flere muligheter for å gi tilbakemelding på eller tilpasse kartleggingsprosessen for ulike personer. Det er også mulig å hente ut rapporter på alle kundeforhold, og det er enklere for brukerne å tilpasse disse. ASIAS kjører i dag som en ekte skyløsning i Microsoft Azure, og applikasjonen benytter Azure B2C med to-faktor-autentisering for å forbedre sikkerheten.

Vi i Visma Avento ønsker å være med å løfte samfunnet videre gjennom teknologi. Vi er derfor stolte av dette samarbeidet med Spesialistbedriften. Deres initiativ og satsing på kartleggingsverktøyet ASIAS viser at man med teknologi kan gjøre samfunnet mer inkluderende. Vi takker for samarbeid så langt og gleder oss til å følge med på fortsettelsen

Ansatt

Torstein Ødegård

COO

004796629911