I Avento har vi høyt fokus på kundetilfredshet, og har et klart mål om å opparbeide langsiktige og fruktbare relasjoner til alle våre kunder. Sjekk ut noen av prosjektene våre, eller se en utvidet kundeliste.

BLÆST

ELLE mELLE har laget visuell identitet og redesignet logo for BLÆST Rainwear. Nettbutikken er bygget på Craft Commerce, og bildet vi viser her er bare en brøkdel av totalopplevelsen du kan se inne på sidene.

Storebrand

Flere Avento-konsulenter har i perioder vært utleid på faste oppdrag for Storebrand, der de har jobbet tett sammen med selskapets egne ressurser for å bygge deres egenutviklede system rundt livsforsikring. Vi har i dette oppdraget levert både back-end og front-end kompetanse, samt prosjektledelse.

Kongsberg Maritime

Avento har flere konsulenter på oppdrag hos Kongsberg Maritime på ulike langtidsprosjekter. Vi har blant annet bidratt i utviklingen på deres prosjekt om dynamisk posisjonering av båter, Ship intelligence prosjektet - et styringssystem for deres skip, og Energy management- et prosjekt for optimalisering av energiforbruk ombord i deres båter.

Optimar

Optimar har i samarbeid med Avento utviklet Commander, en digital plattform som gir sjømatselskaper unik innsikt i sin egen produksjonsprosess. Brukerne har til enhver tid online tilgang til blant annet produksjonstall, feilmeldinger og historikk. Optimar Commander får alle relevante systemer til å kommunisere, og gir de ansatte full oversikt over produksjonen i sanntid. Les mer på www.commander.optimar.no

Ekornes

Ekornes har tatt digitaliseringsbølgen inn over seg for alvor, og de satser nå offensivt på teknologi for å sikre fremtidig konkurransekraft. Vi har i en lengre periode jobbet tett sammen med Ekornes for å få på plass en digital plattform for forbedret kundeopplevelse og eCommerce. Ekornes er en stor internasjonal aktør med mange tunge fagsystemer, store mengder data og mange lokasjoner som skal samkjøres og koordineres. Avento har hatt den tekniske prosjektledelsen som ansvarsområde, i tillegg til å være involvert i et pilotprosjekt rundt Webshop i 2 forskjellige marked. Vi har stor respekt for omfanget av dette prosjektet, og er ydmyke over at valget falt på nettopp oss!

Slettvoll

Slettvoll ble startet på Stranda i 1951, og er i dag en av Norges sterkeste merkevarer innen designmøbler og eksklusive interiørartikler. Konseptet er tuftet på et ønske om å forene kvalitet og skjønnhet, og alle stoppmøblene produseres fortsatt på Sunnmøre. Vi i Avento har hatt gleden av å samarbeide med Slettvoll siden 2012, og har siden den gang bistått med blant annet web, GDPR og digital rådgivning.

Gnist

Gnist har helt siden 2006 brukt teknologi som sitt konkurransefortrinn, og Avento har fått være med på reisen fra starten av. De har i dag en fulldigitalisert forretning, og våre konsulenter har utviklet både webløsningene og applikasjonene som brukes av ledelse, ansatte og foreldre. I tillegg leverer vi egen Gnist-support. Gnist vant i 2015 merket for god design, etter å ha utmerket seg med standarder langt utover forventningene i sin bransje. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Havnevik.

Havyard

Vi har vært en strategisk partner for Havyard over flere år. Samarbeidet dekker både Havyard Group og datterselskaper som MMC First Process og Norwegian Electric Systems. Arbeidet spenner fra strategisk rådgivning til optimal utnyttelse av SharePoint-plattformen, gjennom blant annet samhandlingsfunksjonalitet, CRM og Prosjektportal. Kunden har selv en egen og svært dyktig IT-organisasjon som gjør mye selv, og bruker Avento sin spisskompetanse der det er hensiktsmessig. Et av de siste prosjektene vi har vært involvert i, har handlet om å skape en smidig overgang fra "on-premise" til et hybrid miljø der Office 365 og SharePoint online står sentralt.

Easy2you

Easy2you og Avento har et langsiktig samarbeid tuftet på tillit og ambisjon. Vi leverer tjenester som strekker seg fra strategisk IT-rådgivning og utviklingsledelse, til driftsansvar for Easy2you sine servere og applikasjoner. Avento er servicedesk for deres 2 hovedkontor og 20 avdelingskontor. I tillegg har vi ansvaret for et omfattende Analytics-prosjekt som sammenfatter både statistiske data og sanntidsinformasjon rundt blant annet logistikk, distribusjon og finans. Dette for å optimalisere planlegging og sikre preseisjon på Easy2You sine tjenester. Easy2you liker å jobbe med oss fordi de ser på Avento som synonymt med høy kvalitet og fleksibilitet. Det er vi stolte av!

Noen av kundene våre

Kontakt en av oss om du vil vite mer

Ansatt

Stian Bang

Daglig leder

004790779400
Ansatt

Torstein Ødegård

Leder system

004796629911
Ansatt

Torill Eliassen

Leder salg og marked

004795477562
Ansatt

Stig Reiten

Leder web

004747863633
Ansatt

Øyvind Tørlen

Leder cloud

004793209768