I Avento har vi høyt fokus på kundetilfredshet, og har et klart mål om å opparbeide langsiktige og fruktbare relasjoner til alle våre kunder. Sjekk ut noen av prosjektene våre, eller se en utvidet kundeliste.

Devold of Norway

Vi har hatt gleden av å bygge Devold of Norway sin internasjonale nettbutikk. Løsningen er fullintegrert mot ERP- og logistikksystem, samt mot betalingsløsninger som både DIBS, Payex og VIPPS. Nettbutikken har vært driveren for vekst for Devold of Norway de siste årene. Vi har levert www.devold.com i samarbeid med designbyrået Bleed.

Storebrand

Flere Avento-konsulenter har i perioder vært utleid på faste oppdrag for Storebrand, der de har jobbet tett sammen med selskapets egne ressurser for å bygge deres egenutviklede system rundt livsforsikring. Vi har i dette oppdraget levert både back-end og front-end kompetanse, samt prosjektledelse.

Case

Rolls Royce

Avento har flere konsulenter på oppdrag hos Rolls-Royce på ulike langtidsprosjekter. Vi har blant annet bidratt i utviklingen på deres prosjekt om dynamisk posisjonering av båter, Ship intelligence prosjektet - et styringssystem for deres skip, og Energy management- et prosjekt for optimalisering av energiforbruk ombord i deres båter.

Case

Optimar

Optimar har i samarbeid med Avento utviklet Commander, en digital plattform som gir sjømatselskaper unik innsikt i sin egen produksjonsprosess. Brukerne har til enhver tid online tilgang til blant annet produksjonstall, feilmeldinger og historikk. Optimar Commander får alle relevante systemer til å kommunisere, og gir de ansatte full oversikt over produksjonen i sanntid. Les mer på www.commander.optimar.no

Case

Ekornes

Ekornes har tatt digitaliseringsbølgen inn over seg for alvor, og de satser nå offensivt på teknologi for å sikre fremtidig konkurransekraft. Vi har i en lengre periode jobbet tett sammen med Ekornes for å få på plass en digital plattform for forbedret kundeopplevelse og eCommerce. Ekornes er en stor internasjonal aktør med mange tunge fagsystemer, store mengder data og mange lokasjoner som skal samkjøres og koordineres. Avento har hatt den tekniske prosjektledelsen som ansvarsområde, i tillegg til å være involvert i et pilotprosjekt rundt Webshop i 2 forskjellige marked. Vi har stor respekt for omfanget av dette prosjektet, og er ydmyke over at valget falt på nettopp oss!

Case

Slettvoll

Slettvoll har en solid digitaliseringsstrategi både internt og ut mot kundesegmentet. Avento har blitt valgt som medspiller, og det ligger stor prestisje i dette prosjektet for vår del. Vi leverer kompetanse som strekker seg fra Slettvoll sin hjemmeside til teknisk prosjektledelse. I tillegg kan vi nevne GDPR-ekspertise, utvikling av ny Webshop og en offensiv digital markedsføringsstrategi gjennom vårt byrå Racer.

Case

Gnist

Gnist har helt siden 2006 brukt teknologi som sitt konkurransefortrinn, og Avento har fått være med på reisen fra starten av. De har i dag en fulldigitalisert forretning, og våre konsulenter har utviklet både webløsningene og applikasjonene som brukes av ledelse, ansatte og foreldre. I tillegg har vi teknisk driftsansvar og egen Gnist-support. Gnist vant i 2015 merket for god design, etter å ha utmerket seg med standarder langt utover forventningene i sin bransje. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Havnevik.

Case

Havyard

Vi har vært en strategisk partner for Havyard over flere år. Samarbeidet dekker både Havyard group og datterselskaper som MMC First Process og Norwegian Electric Systems. Arbeidet spenner seg fra strategisk rådgivning til en optimal utnytte SharePoint-plattformen, gjennom blant annet samhandlingsfunksjonalitet, CRM og Prosjektportal. Kunden har selv en egen og svært dyktig it-organisasjon som gjør mye selv, og bruker Avento sin spisskompetanse der det er hensiktsmessig. Et av de siste prosjektene vi har vært involvert var en smidig overgang fra "on-premise" til et hybrid miljø der Office 365 og SharePoint online står sentralt.

Case

Easy2you

Easy2you og Avento har et langsiktig samarbeid tuftet på tillit og ambisjon. Vi leverer tjenester som strekker seg fra strategisk it-rådgivning og utviklingsledelse, til driftsansvar for Easy2u sine servere og applikasjoner. Avento er servicedesk for deres 2 hovedkontor og 20 avdelingskontor. I tillegg har vi ansvaret for et omfattende Analytics-prosjekt som sammenfatter både statistiske data og sanntidsinformasjon rundt blant annet logistikk, distribusjon og finans, for å optimalisere planlegging og sikre preseisjon på Easy2You sine tjenester. Easy2u liker å jobbe med oss fordi de ser på Avento som synonymt med høy kvalitet og fleksibilitet. Det er vi stolte av!

Case

Noen av kundene våre

Kontakt en av oss om du vil vite mer

Ansatt

Stian Bang

Daglig leder

004790779400
Ansatt

Torstein Ødegård

Leder system

004796629911
Ansatt

Torill Eliassen

Lede salg- og marked

004795477562
Ansatt

Eirik Staurset

Leder web

004791625102