Seniorrådgiver digital commerce

Vi leter etter deg som har erfaring og innsikt fra flere bransjer med spesiell forståelse for handel i en digital verden. E-handel er mer enn bare nettbutikk. Det gjelder totalforståelse  om digital markedsføring, digital tilstedeværelse, og handel på nett og i butikk. Ikke minst er logistikk, vareflyt og forretningsforståelse i en digital verden avgjørende.

Vi trenger dyktige rådgivere

Vi i Visma Avento ønsker å styrke vår rådgivingsavdeling med flere dyktige medarbeidere. Behovet i markedet er større enn det vi klarer å dekke med dagens bemanning. Vi ser etter deg med bred kunnskap innen forretning og digitalisering og ledererfaring. Det er viktig at du kan være både sparringspartner og en tydelig veileder for kundene våre.

 • Oppdatert faglig grunnmur
 • Variert erfaring innen for et bredt utvalg områder innenfor digitalisering
 • Evne til å sette kunnskap om enkeltområder inn i et helthetlig bilde
 • Ekspertnivå på visse områder er positivt
 • Ydmyk med selvinnsikt og faglig nysgjerrig
 • Naturlig evne til å skape gode relasjoner

Hos oss får du

 • Jobbe i et sterkt fagmiljø som gir deg utfordringer og kunnskap
 • Utforske de nyeste teknologitrendene og utgjøre en forskjell for kundene
 • Mange varierte arbeidsoppgaver for spennende kunder
 • Stor fleksibilitet i stillingen, og god balanse mellom jobb og fritid
 • Et fremoverlent, kompetent og hyggelig arbeidsmiljø 
 • Ujålete og jordnære kollegaer som er inkluderende, åpne og rause
 • Mulighet til å påvirke hverdagen i en flat organisasjonsstruktur
 • Gode lønns- og forsikringsordninger

Behovet øker, vi ansetter

Enhver virksomhet har et indre og et ytre liv. Våre rådgivere skal evne å forstå begge områder hver for seg og i sammenheng. I den digitale verden er virksomheter like mye til stede i den virtuelle verden som i den fysiske. Prosessene binder sammen det indre og det ytre liv på en ny måte. Dette krever ny kunnskap og prosessforståelse i de fleste virksomheter, og vi ønsker å være støttespiller i oppbygging av slik kunnskap.

I enhver digital transformasjon er mennesket i sentrum og må håndteres slik at balansen blir perfekt. All endring krever ledelse og våre rådgivere skal være gode sparringspartnere for våre kunder i kulturforståelse og endringsledelse.

Du som er rådgiver hos oss har evne til å se mulighetene samtidig som du forstår hvordan man skal håndtere utfordringene for å gjennomføre og skape verdi.

Send oss gjerne et par ord

Gruppe


Jeg godtar at Avento AS lagrer navn, e-post og kommunikasjon i forbindelse med denne henvendelsen. Informasjonen vil kun bli benyttet for å ivareta deg og din henvendelse på best mulig måte. Opplysningene blir lagret frem til vi blir bedt om å slette de. Ønsker du innsyn i disse opplysningene kan du kontakte oss på post@avento.no.

Om Visma Avento rådgivning

Visma Avento Rådgiving skal møte behovet for kompetansestøtte og sparring i markedet. Med den teknologiske utviklingen vi har nå er det vanskelig for bedrifter å holde seg oppdatert på alle områder. Det er et økende behov for innsikt i mulighetsrommet og hvordan man best planlegger utnyttelse av dagens teknolog samtidig som man planlegger for fremtidens muligheter. Teknologi alene har liten verdi, uten god anvendelse av teknologi mister man konkurransekraft!

Vi har rådgivere på flere nivå, fra ledelse og strategi til ekspertrådgivere på forskjellige bestemte områder slik at vi kan være en sparringpartner over tid, ikke bare på strategiske tanker, men også på gjennomføring og kontinuerlig forbedring.

Kontakt oss for en prat

Ansatt

Geir Balsnes

Leder rådgivning

004790521061