Et bilde av noe

On-demand: En munnfull digitalisering i havrommet

8. mars arrangerte vi "En munnfull digitalisering i havrommet" sammen med AKVA Group og Redningsselskapet. Nå kan du se opptak av arrangementet!

Digitalisering skjer i alle bransjer og miljø. Vi har i denne runden satt fokus på havrommet, og hvilke muligheter som ligger der. Seminaret passer spesielt godt for deg som arbeider innen maritim og marin sektor og vil vite mer om hvordan du kan utnytte teknologi for å ruste virksomheten for fremtiden.

Radikale digitale samarbeid for oppdrettsbransjen
Fremtidens fiskeoppdrett har et enormt mulighetsbilde. Bransjen må doble sin produksjon innen 2050 for å for å dekke konsumentenes behov. For å oppnå dette, er det behov for radikal nytenkning innen digital teknologi og samarbeid. For selv om verdiene og grunnpilarene i oppdrett er de samme som før, endrer teknologien seg raskt og digital samhandling skaper helt nye muligheter for innovasjon og en mer effektiv og bærekraftig drift. Asle Kjetil Bratteli, CDO i AKVA group vil i sitt foredrag avsløre hvordan AKVA Group i partnerskap med AWS og DNV planlegger å transformere industrien gjennom å skape helt nye digitale muligheter.

Hvordan kan teknologi redde liv?
Redningsselskapet sin visjon er at ingen skal drukne. Deres initiativ "Den digitale redningsskøyten" skal avdekke hvordan teknologi kan føre dem nærmere visjonen. Redningsselskapets 52 redningsskøyter patruljerer Norgeskysten og er kjernen i arbeidet om å redde liv og berge verdier. Den digitale redningsskøyten skal bidra til å redde liv, berge verdier og forebygge ved å bruke digital teknologi til å øke tryggheten for de som ferdes på sjøen. 

AGENDA
Velkommen
AKVA Group: Radikale digitale samarbeid for oppdrettsbransjen
Redningsselskapet: Hvordan kan teknologi redde liv? 
Spørsmål og avslutning

Se opptaket og la deg inspirere!

Se on-demand: En munnfull digitalisering i havrommet

Få tilgang til opptak av arrangementet "En munnfull digitalisering i havrommet" arrangert 08. mars!

Ansatt

Birgitte Hoddevik

Markedssjef

Hvor digital er din bedrift, sånn egentlig?

Digital styrke og modenhet er ingen selvfølge; det er en tilstand der hele virksomheten anvender digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, engasjere arbeidsstyrken og drive frem nye produkt og tjenester. Kjenner du virksomhetens digitale styrker og svakheter?

Et bilde av noe