Utvikling og DevOps med Azure

Azure Devops inneholder verktøy som støtter hele utviklingsprosessen; fra planlegging, utvikling, og levering, til drift av systemer.

Når bedriften skal i gang med et utviklingsprosjekt, er det avgjørende å etablere et godt utviklingsmiljø. Dette kan være en krevende prosess, som Azure Devops kan være en strålende løsning for!

Azure Devops  inneholder verktøy som støtter hele utviklingsprosessen, fra planlegging, utvikling og levering, til drift av løsninger. Azure er en skytplattform og Azure Devops blir derfor veldig fleksibelt, noe som gir mange muligheter for utviklingsløsninger.

De sentrale verktøyene i Azure Devops skal møte konkrete behov i utviklingsprosessen.

Azure Devops


  • Azure Repos -  Sikker og effektiv kildekodekontroll med Git
  • Azure Pipelines - Automatisert kompilering og distribusjon (CI/CD) for alle plattformer 
  • Azure Boards - Brukervennlig planlegging av arbeidsoppgaver 
  • Azure Test Plans – Planlegging og gjennomføring av tester for å avdekke feil
  • Azure Artifacts –  Gir kontroll over publiserte pakker fra ett sted

Disse verktøyene kan altså hjelpe deg med hele spekteret i prosjektet. Hver prosjektdel er forankret i Azure, og gir en fleksibel, sikker og skalerbar grunnmur dere kan utvikle et godt produkt på. 

Moderne utvikling i skyen

Vi i Avento benytter Azure Devops for utvikling av applikasjoner for mange kunder. Koden deployes rett til servere i Microsoft Azure som automatisk blir skrudd på ved deploy, og blir kun holdt online når det er nødvendig. Dette gir store kostnadskutt sammenlignet med tradisjonell drift. Likevel er den største gevinsten fleksibiliteten Azure-plattformen tilbyr. For utviklere er det selve drømmen å få jobbe med en moderne plattform som Microsoft Azure, hvor mulighetene er mange og fleksibiliteten stor. 

Vi har lang erfaring med komplekse oppsett, der for eksempel kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) er sentrale elementer.  Vi hjelper dere gjerne med utvikling i Azure Devops!

Ta kontakt for et uforpliktende møte!

Ansatt

Torstein Ødegård

COO

Vil du lese mer om Azure?

Azure-universet

Azure kan løse flere utfordringer for din bedrift. Fordelen er at Azure-tjenesten er skalerbar, sikker og fleksibel. I tillegg betaler du for det du faktisk bruker, og slik kostnadseffektivitet er alltid en fordel.

Azure Drift

Det er mange fordeler med å flytte applikasjoner og servere over i Azure, men riktig drift og administrasjon er avgjørende. Vi hjelper deg å utnytte fordelene med skytjenestene på en sikker, strukturert og kostnadseffektiv måte.

Azure Dataplattform og Business Intelligence

Med Azure kan du samle, analysere og visualisere data fra ulike kilder for å få mer innsikt og detaljkunnskap. Da blir det enklere å ta beslutninger som skaper verdi for bedriften.

IOT i Azure

Innsikten du får med å samle informasjon fraulike enheter skaper muligheter for effektivisering og kostnadsreduksjon samt økte inntekter gjennom optimaliserte produkt og plattformer.