Azure Drift

Det er mange fordeler med å flytte applikasjoner og servere over i Azure, men riktig drift og administrasjon er avgjørende. Vi hjelper deg å utnytte fordelene med skytjenestene på en sikker, strukturert og kostnadseffektiv måte.

Azure er et univers av tjenester, og riktig drift og administrasjon av dette er naturlig nok viktig. 

Dette sikrer at tjenestene er satt opp på beste vis og at alle deler fungerer som det skal. Vi i Avento har et dedikert team som jobber med nettopp drift, administrasjon og support av Azure. Når dere skal å flytte applikasjoner eller servere over i Azure, er det mange ting å tenke på slik at man får utnyttet alle fordelene med disse skytjenstene på en sikker, strukturert og kostnadseffektiv måte. 

Noen av tjenestene vi tilbyr innen drift av Azure er 

  • Rådgivning og sparring: Vi hjelper deg med å ta de viktige veivalgene Azure 
  • Sikkerhet: Inkluderer blant annet backup, tilgangskontroll, sikker pålogging, m.m. 
  • Migrering av data: Flytting av data fra eksisterende server/miljø til Azure 
  • Overvåking og varsling: Oppsett for håndtering av feil og varsler i Azure 
  • Support / helpdesk: Vi har spesialister på Azure og drift som bistår deg i hverdagen 
  • Administrasjon av Azure abonnement: Avento håndterer faktura, inkludert kostnadskontroll 
Azure illustrasjoner bilder _7_.png

Vi hjelper deg med å velge riktige tjenester i Azure, og implementering og flytting av data fra eksisterende miljø/server. Med drift gjennom oss i Avento kan også du være trygg på at Azure er satt opp med sikkerhet i fokus. Dette gjelder sikkerhet i form av backup av data, servere, systemer og lignende, men også kontroll på tilganger og sikker pålogging, for å nevne noe. Vi vil ta på oss arbeidet med å overvåke Azure for å passe på eventuelle feil og varsler. I tillegg kan du ta kontakt med oss for å få hjelp i hverdagen.

Våre konsulenter har mange års erfaring innenfor drift og support, og bistår med flytting til Azure og løpende proaktiv forvaltning.
Ta kontakt for et uforpliktende møte!

Ansatt

Øyvind Tørlen

Leder Cloud

Ansatt

Magnus Dyrøy

Driftsansvarlig

Vil du lese mer om Azure?

Om Azure

Azure kan løse flere utfordringer for din bedrift. Fordelen er at Azure-tjenesten er skalerbar, sikker og fleksibel. I tillegg betaler du for det du faktisk bruker, og slik kostnadseffektivitet er alltid en fordel.

Utvikling og Devops i Azure

Azure Devops inneholder verktøy som støtter hele utviklingsprosessen; fra planlegging, utvikling, og levering, til drift av programmer.

Azure: Dataplattform og Business Intelligence

Med Azure kan du samle, analysere og visualisere data fra ulike kilder for å få mer innsikt og detaljkunnskap. Da blir det enklere å ta beslutninger som skaper verdi for bedriften.

IOT i Azure

Innsikten du får med å samle informasjon fraulike enheter skaper muligheter for effektivisering og kostnadsreduksjon samt økte inntekter gjennom optimaliserte produkt og plattformer.