Azure Dataplattform og Business Intelligence

Med Azure kan du samle, analysere og visualisere data fra ulike kilder for å få mer innsikt og detaljkunnskap. Da blir det enklere å ta beslutninger som skaper verdi for bedriften.

De fleste virksomheter sitter allerede på store mengder data fra egen drift, knyttet til for eksempel økonomi, produksjon, logistikk og sensorikk. Det er først når denne informasjonen gjøres om til innsikt at den virkelig blir verdifull.

Business Intelligence handler enkelt og greit om å samle, analysere og visualisere data for å få bedre overblikk og detaljkunnskap. Dette gjør det mulig for dere å ta beslutninger basert på data fra mange ulike kilder. Dere kan altså virkelig få innsikt og nytte av data fra flere ulike kilder.

Bedre innsikt

Data blir produsert og lagret i ulike systemer (kildesystemer), og Azure benyttes for å bygge en plattform som samler inn data, i tillegg til å «kna» og lagre dem for videre bruk. Her bygges det datamodeller som danner grunnlaget for en visuell fremstilling gjennom dashboard og rapporter. Verktøy man bruker til dette er for eksempel Power Bi, eller så kan dataen bli presentert gjennom Portal eller Min Side. 

Noen av verktøyene man kan bruke til arbeid med dataplattform og Business Intelligence er:

Et bilde av noe

  • Azure Data Factory – Uthenting av data fra kildesystem, så kalt ETL-verktøy  
  • Azure SQL – Kostnadseffektiv lagring av (strukturerte) data   
  • Azure Data Lake -  Rimelig lagring av store volum med rådata
  • Azure Analysis Services - Bygging og lagring av datamodeller for analyse og innsikt
  • Azure Synapse Analytics - Enhetlig plattform/suite for håndtering av alle deler av en plattform
  • Azure Purview - Kartleggingsverktøy for datastrømmer, fra kilde til sluttprodukt
  • Microsoft Power BI – kraftfullt verktøy for visualisering av data 

Riktig bruk av data kan ha store virkninger for bedriften deres. Med innsikt i data fra bedriftens ulike kilder blir det enklere å ta strategiske beslutninger om mange ulike deler i virksomheten. Dataplattform og Business Intelligence kan brukes til innsikt i for eksempel regnskap, innkjøp og ordrestatus, driftsstatus og mye mer. 

Ta kontakt for et utforpliktende møte!

Ansatt

Øyvind Tørlen

Leder Cloud

Vil du lese mer om Azure?

Om Azure

Azure kan løse flere utfordringer for din bedrift. Fordelen er at Azure-tjenesten er skalerbar, sikker og fleksibel. I tillegg betaler du for det du faktisk bruker, og slik kostnadseffektivitet er alltid en fordel.

Utvikling og Devops i Azure

Azure Devops inneholder verktøy som støtter hele utviklingsprosessen; fra planlegging, utvikling, og levering, til drift av programmer.

Azure Drift

Det er mange fordeler med å flytte applikasjoner og servere over i Azure, men riktig drift og administrasjon er avgjørende. Vi hjelper deg å utnytte fordelene med skytjenestene på en sikker, strukturert og kostnadseffektiv måte.

IOT i Azure

Innsikten du får med å samle informasjon fraulike enheter skaper muligheter for effektivisering og kostnadsreduksjon samt økte inntekter gjennom optimaliserte produkt og plattformer.