Optimar Commander - en digital driftsplattform for sjømatnæringen

Optimar har i samarbeid med Avento utviklet Commander, en digital plattform som gir sjømatselskaper unik innsikt i sin egen produksjonsprosess.

Optimar Commander får alle relevante systemer til å kommunisere, og gir de ansatte full kontroll. Brukerne har til enhver tid online tilgang til blant annet produksjonstall, feilmeldinger og historikk. Manuelle prosesser automatiseres og kvalitetssikres, og man får muligheten til å enkelt gjøre presise og omfattende analyser. 

Gjennom konstant overvåkning, fangst og logging av selskapets data, sikrer Optimar Commander nødvendig sporbarhet og dokumentasjon, både historisk og i sanntid. Informasjonen kan presenteres på skjermer i bedriftens lokaler, slik at de ansatte har oversikt over status for blant annet vanntemperatur og behov for vedlikehold av utstyr. 

Les mer her.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development