Ekornes lanserer webshop i Frankrike og Storbritannia

Avento har i samarbeid med Ekornes og flere av selskapets øvrige leverandører utviklet en B2C ehandelsløsning. Løsningen er i første fase implementert for et begrenset utvalg av produktporteføljen i Storbritannia og Frankrike. Leveransen er fundamentert i en solid og dynamisk integrasjon mellom SiteCore og SAP.

Ekornes ASA er den største møbelprodusenten i Norden og eier bl.a. merkenavnene Ekornes®, Stressless® og Svane®. Stressless er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen. mens Ekornes, Stressless og Svane er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge. Produksjonen foregår i 7 fabrikkanlegg, 6 i Norge og 1 i USA, mens produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper i utvalgte markeder.

Ekornes’ visjon er å være en av verdens mest attraktive leverandører av møbler til hjemmeinnredning. Forretningsidéen til Ekornes bygger blant annet på å tilby produkter som i pris og design henvender seg til et bredt publikum. I tillegg skal konsernet utvikle og produsere produkter som er fremragende med hensyn til komfort og funksjon.

Ekornes ASA er morselskapet i Ekornes-konsernet. Fabrikkene i konsernet er organisert etter produktområdene Stressless, Ekornes Collection (sofa) og Svane. Alle fellesfunksjonene ligger i Ekornes ASA, herunder konsernledelse, markedsføring, økonomiforvaltning, innkjøp og produktutvikling for Stressless og Ekornes Collection.

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development