Avento utvikler online løsning for bestilling av fiberprodukter

Avento har i samarbeid med Tafjord Marked utviklet en løsning for bestilling av fiberprodukter. Systemet sjekker hvorvidt kunden er innenfor et bestemt dekningsområde og presenterer tilgjengelige pakker som kan bestilles. Bestillinger overføres til relevante systemer hos Tafjord.

TAFJORD konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS og de heleide datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Fibernett AS. Selskapet eier også 54% av Mørenett, som er et av norges største nettselskaper.

Les mer om Tafjord på selskapets nettsider http://www.tafjord.no

Adresse

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Telefon

70 17 60 50

Microsoft Partner

Gold Collaboration and content

Gold Application Development